Problem u funkciji isprime2 u Uvod u algoritme Matematicki algoritmi I

Ova funkcija nije dobra. Da bi radila treba pre petlje da se proveri da li je broj deljiv sa 2 ili 3. Sa tom izmenom program radi.