Problem sa zadatkom

n-ti dan treninga zadatak, forma inputa prikazana u tekstu i u .in fajlovima
se razlikuju i izbacuje rte gresku dok kada testiram kod sebe sa kopiranim
tekstom iz in. fajla radi.

Ova poruka je automatski generisana sa lokacije: Petlja