Problem sa zadatkom

Zadatak GPS

Mislim da zadatak GPS za potpuno tacno rjesenje daje tacan odgovor na 6, 10. i 11. test primjer

https://petlja.org/biblioteka/r/Zbirka/gps