Problem sa zadatkom

https://petlja.org/biblioteka/r/Zbirka/grupa_radnika
U prvom test primeru rezultat je zaokružen na jednu decimalu umesto na dve decimale.

Ova poruka je automatski generisana sa lokacije: Petlja

Zdravo opet :smiley:

Pogledaćemo i ovo i sledeći problem