Problem sa zadatkom

https://petlja.org/biblioteka/r/Zbirka/povrsina_trougla_datih_temena
U prvom test primeru rezultat je zaokružen na jednu decimalu umesto na 5 decimala.

Ova poruka je automatski generisana sa lokacije: Petlja

Zdravo,

Hvala što ste nam sreknuli pažnju, videćemo o čemu se radi.