Problem sa zadatkom

https://petlja.org/biblioteka/r/Zbirka2/svi_podskupovi_leksikografski
https://petlja.org/biblioteka/r/Zbirka2/svi_podskupovi

U oba zadatka iz prvog test primera je izbrisan prvi prazan red u ispisu (prazan podskup) i grader vraća WA za taj test primer.

Ova poruka je automatski generisana sa lokacije: Petlja