Problem sa zadatkom

U zadatku cik-cak na linku
https://petlja.org/biblioteka/r/problemi/takmicenja-srednje-skole/04_cik_cak
kad se pošalje da se za svaki primer da štampa -1, grader izbacuje OK
npr. ovaj kod daje OK na svim primerima:

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int main(){
long long n,s;
cin>>n>>s;
long long niz[n];
for(int i=0; i<n; i++) cin>>niz[i];
cout<<-1;
return 0;
}

Ova poruka je automatski generisana sa lokacije: Petlja