Problem sa zadatkom

Neočekivana RTE da li postoji mogućnost dobijanja test primera

Ova poruka je automatski generisana sa lokacije: https://arena.petlja.org/competition/specitzuov2021#tab_133612