Problem sa zadatkom

Zadatak5 “balansirane zagrade” prijavljuje problem pri proveri uslova da li je karakter jednak “(” , dok za zatvorenu zagradu “)” prolazi ispravno.

U Idle i drugim kompajlerima sve prolazi kako treba.

def balansirane_zagrade(s):
br = 0
for c in s:
if c == “(”:
br+=1
elif c == “)”:
br-=1
if br < 0:
break
if br == 0:
return True
else:
return False

Ova poruka je automatski generisana sa lokacije: Petlja

Zdravo,

Vidim u čemu je problem. Probaćemo što pre da ga ispravimo.