Problem sa zadatkom

Reč je o kvizu 2.3 za 6. razred(robot Karel)
U petom pitanju dato je da se označe tačni odgovori. Proverite šta je postavljeno da su tačni odgovori. Samo kada su označeni 4. i 5. odgovor vraća da je peti tačan, ali da je 4 netačan.

Ova poruka je automatski generisana sa lokacije: https://petlja.org/kurs/368/2/2578

Poštovana Dragana,

Nisam najbolje razumeo šta je ovde problem. Kao tačni odgovori obeleženi su i kodovi 4 i 5 i potrebno je obeležiti oba da bi zadatak bio ocenjen kao tačan.

Da li se vama nešto drugačije dešava?