Problem sa zadatkom

Zadatak je ocenjen kao RTE ili WA, iako daje tačne rezultate.

Ova poruka je automatski generisana sa lokacije: https://petlja.org/biblioteka/r/problemi/Zbirka/brojanje_zmurke