Problem sa zadatkom

Problem sa zadatkom криви_торањ
Opis problema:

Ova poruka je automatski generisana sa lokacije: https://petlja.org/biblioteka/r/lekcije/prirucnik-python/izracunavanje-cas8#id2

prevodimo taj ugao u minute
alfa_u_minutima = 60 * alfa_stepeni + alfa_minuti # ispravi ovaj red
prav ugao u minutima
prav_u_minutima = 90 * 60
komplement ugla u minutima
beta_u_minutima = prav_u_minutima - alfa_u_minutima
komplement ugla u stepenima i minutima
beta_stepeni = beta_u_minutima // 60 # ispravi ovaj red
beta_minuti = beta_u_minutima % 60 # ispravi ovaj red