Problem sa zadatkom

Problem sa zadatkom цели_израз10
Opis problema: Sistem prijavljuje “Fail” sa proračunatom vrednošću od 2,0 dok ispisuje da je očekivana vrednost -0.351219512…

Ova poruka je automatski generisana sa lokacije: https://petlja.org/biblioteka/r/lekcije/python-zbirka-malih-zadataka/izrazi