Problem sa zadatkom, 'To vam je nešto u kodu'

Problem sa zadatkom непознати_сабирак_тест
Opis problema:

Ova poruka je automatski generisana sa lokacije: Petlja