Problem sa zadatkom Digitalni Brojač

Po uslovu zadatka 1\leq n \leq5, medjutim pri proveri zadatka postoji 10 test primera, pri čemu su mi prvih 6 tačni dok preostala 4 vraćaju TLE, pa pretpostavljam da bi trebalo promeniti gornju granicu uslova zadatka.

Link ka zadatku:

https://petlja.org/biblioteka/r/problemi/zbirka-napredni-nivo/digitalni_brojac

3 Likes

da,i ja mislim…meni ista stvar

1 Like

Ja imam isto, napravio sam post o tome pre neko vreme i rekli su da će da isprave tekst.

1 Like