Problem sa zadatakom

U zadatku pod nazivom “Sortiranje prebrojavanjem” rečeno je da se na standarnom ulazu unosi broj m koji predstavlja opseg tog niza a zatim broj n, broj članova koji se unose iz intervala 0, m-1. Kako u test primeru imamo na početnom mestu broj m ondnosno u ovom slucaju 6, elementi niza mogu biti 0,1,2,3,4,5 drugi broj po redu je broj n koji je u ovom slucaju 3. Moj problem je u tome što se nakon broja n unose 5 broja, kojih bi trebalo biti 3. Dok na standarnom izlazu imamo 6 broja koja uključuju i broj n. Unapred hvala.

Ova poruka je automatski generisana sa sajta petlja.org sa lokacije:https://www.petlja.org/biblioteka/r/problemi/zbirka-napredni-nivo/counting_sort