Problem sa testnim primjerom

Da li mozete provjeriti drugi testni primjer? Mislim da nije dobar izlaz :confused: Jer ako smo ga poslozili tako da ima 3 reda i 3 kolone ( sto sam i ja dobio svojim algoritmom) trebalo bi da bude 16 a ne 12.

Evo link zadatka

12 je zbog toga sto staju 3 papira po obimu stuba tako da se desna strana 3. kolone preklapa sa levom 1. kolone, obrati paznju na broj K

1 Like

Hvala puno, na to sam apsolutno zaboravio.