Problem sa slanjem Java koda na testiranje

Pitanje ili opis problema

[koristite ovaj template za postavljanje tema u kategoriji Pitanja i problemi]

Imam problem sa slanjem zadataka (u programskom jeziku Java) u okruženju za testiranje programa sa Treće kvalifikacije 2019. godine. Kad god posaljem kod na testiranje uvek prijavi compile error:
Z3{.java:7: error: class Z3 is public, should be declared in a file named Z3.java public class Z3{ ^ 1 error
Ovo je kod koji zelim da posaljem

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStreamReader;
import java.util.*;

public class Z3{

public static void main (String args) throws IOException {

BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
String line1 = in.readLine().split(" “);
int m = Integer.parseInt(line1[0]);
int n = Integer.parseInt(line1[1]);
String line2 = in.readLine().split(” ");

int pv = new int[m];
int pt = new int[m];

for (int i=0;i<m;i++)
pt[i]= Integer.parseInt(line2[i]);
String line3 = in.readLine().split(" “);
for (int i=0;i<m;i++){
pv[i] = Integer.parseInt(line3[i]);
}
String line4 = in.readLine().split(” ");

int kn = new int[n];
boolean kp = new boolean[n];
int kv = new int[n];

for (int i=0;i<n;i++){
kn[i]=Integer.parseInt(line4[i]);
kp[i]=false;

}
Arrays.sort(pv);
for(int i = 0; i < pv.length / 2; i++)
{
int temp = pv[i];
pv[i] = pv[pv.length - i - 1];
pv[pv.length - i - 1] = temp;
}

Arrays.sort(kn);

for (int i=0;i<m;i++)
for (int j=0;j<n;j++)
if (!kp[j])
if (pt[i]>kn[j])
continue;
else
{
kv[j]= pv[i];
kp[j]=true;
break;
}
long sum=0;
for (int i=0;i<n;i++)
sum=sum+kv[i];
System.out.println(sum);
}

}

Petlja - Arena

Zdravo,

@mars @NenadMilutinovic bacite pogled pls.

Petlja ima problem sa parsiranjem koda kada je otvorena vitičasta zagrada slepljena za ime klase. To bi uskoro trebalo da bude popravljeno, a bez obzira na to predlažem ti da u svom kodu koristiš malo više razmaka, tako je lepše. :wink:

2 Likes