Problem sa sadržajem

==============================================================

OPIS PROBLEMA:
Greska u tekstu, na lokaciji prema slici.
“Ako je n jednako 3, tada ce se telo petlje izvrsiti 5 puta”.

POTREBNO:
Potrebno je ispraviti gresku u tekstu i napisati da ako je n jednako 3 tada je broj ponavljanja petlje 3 puta.

==============================================================

NAPOMENA ZA SVE ZADATKE NA SAJTU : Za jednostavniju komunikaciju PROFESOR-DJAK i jednostavnije pracenje progresa kod djaka, bilo bi super ako bi svaki zadatak bio jedinstveno numerisan i imao jedinstveni redni broj ili jedinstvenu sifru ili imao link na zadatak.

==============================================================

Ova poruka je automatski generisana sa lokacije: Petlja