Problem sa sadrzajem

Biblioteka/Priručnik za C++/Kombinovanje uslovnih naredbi - U primeru 1 dijagram toka programa je neispravan. Ako je broj_b!=0 tacno, onda se proverava da li je broj_a%broj_b==0, a ne ponovo da li je broj_b 0.

Ova poruka je automatski generisana sa sajta petlja.org sa lokacije:https://petlja.org/biblioteka/r/lekcije/prirucnik-cpp/kombinovanjeuslovnihnaredbi