Problem sa realnim brojevima

‘На Петљи’, printf("%.2lf\n", 4.625); исписује 4.63, а на мом компјутеру онако као што би требало 4.62.

До сада ми се није појавио такав проблем (WA) приликом слања задатака на проверу.
Ово се десило у задатку Просек одличних у првом тест примеру који је и једини тест пример који ми не пролази. Хвала Богу да су уз овај задатак окачени тест примери, у супротном бих одлепио.

У чему је проблем?

Мој предлог је да када је излаз реалног типа, или треба да се тражи апсолутно тачно заокруживање или да програм тестер допусти апсолуну разлику једнаку 1\cdot10^{-k}, где је k број децимала на који треба заокружити излаз.
У сваком другом случају испада да зависи од имплементације.

Нпр. тест пример 6 из споменутог задатка каже да излаз треба да буде 4.81, а апсолутно тачно решење је 4.805, што се према правилима заокружује на 4.80 (различита правила се користе у првом и шестом примеру или се користе иста правила, а непрецизност типа нагне резултат на једну страну).