Problem sa prikazivanjem, Problem sa zadatkom, Problem sa grader-om, Problem sa sadržajem, 'To vam je nešto u kodu'

Problem sa zadatkom пресек_спортиста
Opis problema:

Ova poruka je automatski generisana sa lokacije: https://petlja.org/biblioteka/r/lekcije/prirucnik-python-gim/izracunavanje-cas7#id26

Meni zadatak radi bez problema.