Problem sa matplotlib

U drugoj lekciji
Tačka 2.3. Приказивање низова података
pri crtanju grafika javlja mi se poruka o grešci:
ModuleNotFoundError: No module named ‘matplotlib’
Nikako da rešim ovaj problem?!
Imam instaliran Python 3.8. koji kad pokrenem nezavisno od Petlje i prekopiram kod, uspešno crta grafik.
Pomoć1 Unapred hvala!

@Veselin Postavi link na zadatak

https://hub.gke2.mybinder.org/user/petlja-informatika_viii-files-z7iwdjjo/notebooks/J02.ipynb

Zdravo,

Binder ne čuva toje radne sveske tako da ne možeš da podeliš kod tako sa nama. Otvaranje sveski pomoću bindera služi tome da ti vidiš na brzinu stvari koje radiš.

Poruka o grešci koju dobijaš znači da iz nekog razloga nije importovana biblioteka matplotlib. Da li si probao da kod sebe na računaru pokerneš radne sveske i vidiš da li tu radi isti taj kod? Ako nisi (ako si do sada sveske pokretao samo pomoću bindera), idi na jedno od prvih poglavlja kursa koji čitaš koje govori i pokretanju radnih sveski i tu pogledaj podnaslov pokretanje džupiter radnih sveski na tvom računaru. Pokušaj da isti taj kod pokreneš na taj način i vidi šta se onda dešava.