Problem sa klasama i sablonima

Potrebno je kreirati šablon za kreiranje objekata tipa Student. Svaki Student treba da ima sledeća svojstva:Potrebno je kreirati šablon za kreiranje objekata tipa Student. Svaki Student treba da ima sledeća svojstva:

  • name
  • address
  • phone
  • course
  • index_number

Svaki objekat koji predstavlja jednog studenta treba da poseduje sledeće ponašanje (metodu):

  • getInfo()

Potrebno je da metoda getInfo() kao povratnu vrednost vraća kumulativne podatke o jednom studentu (na primer Name: John Benson, address: High Park 36, Phone: (507) 833-3567, Course: Geography, Index number: 123/007).

Za realizaciju šablona za kreiranje objekata, koristiti klasu.

Na kraju je na osnovu kreiranog šablona potrebno kreirati tri objekta koji predstavljaju tri studenta sa podacima po želji. Nad tri kreirana objekta je potrebno pozvati metodu za ispis podataka – getInfo() i informacije prikazati print komandom

Jel si uspeo da resis ovaj zadatak?

Da… Jesam…

class Student:
def init(self,name,adress,phone,course,index_number):
self.name = name
self.adress = adress
self.phone = phone
self.course = course
self.index_number = index_number
def getinfo(self):
print(“Name:”,self.name, “Adress:”,self.adress, “Phone:”, self.phone,“Course:”, self.course,“Index_number:”, self.index_number)

student1 = Student(“Will Smith”,“Belgrade”,“569-365”,“Geography”,“100/200”)
student1.getinfo()

student2 = Student(“Jonh Taker”,“New York”,“805-112”,“Programing”,“83/2205”)
student2.getinfo()

student3=Student(“Liam Walker”,“London”,“5698-235”,“Python-programing”,“36/2021”)
student3.getinfo()

Hvala puno , jel mozes da mi posaljes kompletan kod?