Problem sa graderom

Izvinite imam problem pri resavanju zadatka “Najmanji Zajednicki Sadrzalac” u prirucniku za jezik c++.Kada kliknem na dugme posalji ispisuje mi da je program prekoracio vreme za 0,02 sekunde tj. gresku TLE.
Moj izvorni kod je:
#include

using namespace std;

int nzs(int a,int b){
int najzs=max(a,b);
for(najzs;najzs>=max(a,b);najzs++){
if(najzs % a == 0 && najzs % b == 0){
break;
}
}
return najzs;
}

int main()
{
int a;
int b;
int n;
cin>>n;
int niz[n];
for(int i = 1;i <= n;i++)
{
cin>>a>>b;
niz[i] = nzs(a,b);
}
for(int y = 1;y<=n;y++){
cout<<niz[y]<<endl;
}
return 0;
}

Ova poruka je automatski generisana sa sajta petlja.org sa lokacije:https://petlja.org/