Problem sa arenom

Ne mogu da pristupim testnom rezimu okruznog takmicenja:
https://arena.petlja.org/competition/okruzno2021testiranje