Problem compilerom kod zadatka Prodavnice

Isti kod sam compile na cpp.sh, u Xcode-u i na Petlji, na cpp.sh i Xcode-u radi normalno a na petlji dobijam ‘compile error’

(C++ 14)

1 Like

Uspeo sam da resim problem, umesto biblioteke math.h koristio sam cmath

1 Like