Priručnik za sedmi razred (Zadavanje koordinata) - greška

Pozdrav,
Mislim da postoji greška u zadatku u Priručniku za sedmi razred (PyGame) - čas 4. Oznaka zadatka je Q-31. Na osnovu uslova zadatka, tačka sa koordinatama (40, 80) nije simetrična sa tačkom (40, 320) već sa (360, 80). Ostali primeri u tom zadatku su u redu.

https://petlja.org/biblioteka/r/lekcije/pygame-prirucnik/crtanje-cas4#id3

Zdravo,

U pravu ste. Pogledao sam zadatak i mislim da tekst zadatka nije u skladu sa ponuđenim primemerima. Ispravićemo uskoro.

Hvala što ste nam skrenuli pažnju!