Pridruživanje učenika petlji sa školskim G Suite nalozima

Poštovani,

Danas sam sa svojim učenicima pokušala pridruživanje učenika sa školskim nalozima, ali je od učenika traženo da pošto imaju manje od 15 godina njihovu registraciju obave njihovi staratelji.

Do sada smo petlju koristili sa anonimnim nalozima i uspešno smo radili i učenici i ja kao njihova nastavnica.

Pošto je škola obavila registraciju za G Suite for Education, a učenici su uspešno pristupili svojim školskim nalozima, napravila sam nove grupe i nove kabinete. Danas sam htela da učenike prvo pridružim grupama, a zatim da se pridruže svojim kabinetima. Nismo uspeli ništa da uradimo, jer smo zapeli kod same registracije novih školskih naloga prilikom logovanja učenika.

Mislila sam da u Kontrolnoj tabli u delu Potvrdi naloge vaše dece potvrdim dečije naloge i tražim saglasnost od svakog roditelja, ali radim u 2 osnovne škole i imam 405 deteta ove školske godine, a treba unositi i potvrditi svakog učenika posebno.

Možete li me posavetovati kako da rešimo ovaj problem?

Olgica Erdeljan, nastavnica informatike i računarstva

Poštovana Olgice,

Učenici mogu da koriste svoje G Suite naloge, ali, ako imaju manje od 15 godina, svakako će naloge morati da im naprave roditelji (koristeći njihove google naloge). To se može uraditi tako što će roditelji otvoriti svoje naloge a zatim sa svojim nalogom dodati nalog za dete pomoću odgovarajućeg G Suite naloga. Kada počnu pravljenje naloga detetu mlađem od 15 godina, mogu da iskoriste G Suite nalog kako bi s njim povezali dečji nalog, dovoljno je da na stranici https://petlja.org/cpanel/Children kliknu na dugme dodaj nalog za dete pomoću Googla i tu izaberu odgovarajući G suite nalog.

Vi kao nastavnik, na žalost, ne možete otvoriti dečje naloge svojim učenicima već to moraju uraditi njihovi roditelji.

Srdačan pozdrav,
Lazar