Previše apstraktni primer

Poštovani imam jednu upitnu primedbu za vas, naime želim da pokrenem temu matematičke apstrakcije u sledećem zadatku. Naime od deteta se traži da zna kombinatoriku da bi rešio problem što uopšte nije deo nastave u osnovoj školi . Primer faktorijela je trivijalan i lak primer ali smatram da nije pedagoški jer se deca samo još više zbunjuju.
Zadatak koji bi mogao da zameni može da glasi slično kao traženje zbira n brojeva tj. da se traži proizvod n brojeva.

Volela bih vaše mišljenje u vezi ovoga.
Svaka dobra,
Maja Savić
image

@filipmaric Tiče se zadatka iz Zbirke :slight_smile:

1 Like

@MajaSavic hvala Vam na ovoj primedb! Pošto smo namenili ovu zbirku za opštu populaciju šestaka sasvim je na mestu. Da li je ovaj primer samo izolovan slučaj ili ste i u ostalim zadacima iz zbirke za šesti razred primetili sličnu tendenciju ka apstraknijim primerima?