Predlog za sajt

Ne znam da li sam jedini sa ovim problemom ali na sajtu nemate sve zadatke od prošlih godina iz takmičenja za osnovce. Zato kako bi vežbao za takmičenje moram ručno da upisujem sve test primere što oduzima mnogo vremena. Moj predlog je da češće dodajete zadatke od prošlih godina kako bi vežbanje za takmičenje bilo lakse.

1 Like

Radimo na tome da se svi zadaci prikupe :slight_smile: