Pravljenje takmicenja


#1

Radi bolje pripreme za SIO 2019 za osnovne skole zeleo sam da napravim takmicenje ali ne mogu da dodam zadatak.Kako to mogu uraditi?


#2

Zadaci koji se mogu dodavati na takmičenjima su samo zadaci koji već postoje u Petljinoj kolekciji zadataka, a zadatke, koliko ja znam, mogu dodavati samo članovi Petljinog tima, određeni saradnici Petlje i članovi komisija za takmičenja iz informatike. Među Petljinim zadacima, doduše, bi trebalo da budu i zadaci sa SIO 2013-2016 za osnovce.

Napravljena takmičenja se nalaze ovde. Kad se pritisne dugme za uređivanje takmičenja trebalo bi da se pojavi stranica s tri taba: podešavanja, učesnici i zadaci. Na tabu sa zadacima postoji forma u koju se može uneti naziv zadatka koji se dodaje (forma će predlagati imena na osnovu trenutno unetog naziva) a ispod se može uneti naziv tog zadatka na specifičnom takmičenju, i onda se pritiskom na dugme + taj zadatak dodaje na takmičenje.