Pravljenje takmicenja

Radi bolje pripreme za SIO 2019 za osnovne skole zeleo sam da napravim takmicenje ali ne mogu da dodam zadatak.Kako to mogu uraditi?

Zadaci koji se mogu dodavati na takmičenjima su samo zadaci koji već postoje u Petljinoj kolekciji zadataka, a zadatke, koliko ja znam, mogu dodavati samo članovi Petljinog tima, određeni saradnici Petlje i članovi komisija za takmičenja iz informatike. Među Petljinim zadacima, doduše, bi trebalo da budu i zadaci sa SIO 2013-2016 za osnovce.

Napravljena takmičenja se nalaze ovde. Kad se pritisne dugme za uređivanje takmičenja trebalo bi da se pojavi stranica s tri taba: podešavanja, učesnici i zadaci. Na tabu sa zadacima postoji forma u koju se može uneti naziv zadatka koji se dodaje (forma će predlagati imena na osnovu trenutno unetog naziva) a ispod se može uneti naziv tog zadatka na specifičnom takmičenju, i onda se pritiskom na dugme + taj zadatak dodaje na takmičenje.