Potrebni test primeri za zadatke iz naprednih algoritama

Za određeni broj zadataka iz Zbirke algoritama-napredni nivo nije moguće skinuti listu svih test primera, pa me interesuje da li se oni mogu naci na nekom drugom mestu ili jednostavno nisu postavljeni. Ukoliko nisu postavljeni, da li biste bili u mogućnosti da ih objavite?

Evo konkretno jednog zadatka kod kojeg fale test primeri: https://petlja.org/biblioteka/r/problemi/zbirka-napredni-nivo/binarni_nizovi_bez_susednih_jedinica_redni_broj

1 Like

Poštovani,

Za određene zadatke test primeri i rešenja nisu dostupni korisnicima sa učeničkim nalogom. U takmičarskom programiranju rešenja često neće biti dostupna i želimo da podstaknemo one koji se pripremaju za takmičenja da sami pronađu rešenje pošto će se sa takvom situacijom sretati tokom takmičenja. Zbirke će biti update-ovane pa možete pratiti da li su rešenja objavljena prilikom update-a zbirke.

1 Like

Vazi, hvala na odgovoru.

1 Like