Pitanje u vezi okružnog takmičenja SŠ

Da li će na okružnom takmičenju biti dostupan full feedback?

Ne. Ni ove godine na okružnom takmičenju neće biti nikakvog feedback-a. Kodove će skupljati okružne komisije nakon završetka rada i potom slati državnoj komisiji na testiranje.