Pitanje o okružnom takmičenju

Pitanje ili opis problema

[koristite ovaj template za postavljanje tema u kategoriji Pitanja i problemi]
…Nigde na papiru sa zadacima nisam mogao naći sledeću sliku:
https://takprog.petlja.org/resources/site/srednjaskola/logo.png

To je vrlo zabrinjavajuće.

Link ka zadatku ili odgovarajućoj stranici

10 Likes