Pitanje 7, Pitanje 8, Pitanje 9, Pitanje 10 | Problem sa Prikazivanjem

Pitanje ili opis problema
U zadacima Pitanje 7, Pitanje 8, Pitanje 9, Pitanje 10 - Ne prikazuju se polje za upis odgovora I dugme za proveru.

Potrebno:
Popraviti prikaz zadataka Pitanje 7, Pitanje 8, Pitanje 9, Pitanje 10 .

Link ka zadatku ili odgovarajućoj stranici
https://petlja.org/biblioteka/r/lekcije/python-zbirka-pitanja/pygame_01_koordinatnisistem_pitanja

1 Like