Pitanje 6 | Problem sa prikazivanjem

Opis Problema:
U zadatku Pitanje 6 - Ne prikazuju se polje za upis odgovora I dugme za proveru

Potrebno:
Popraviti prikaz zadataka Pitanje 6 .

Link na zadatak: Petlja

1 Like