Osnovni geometrijski algoritmi

Autor: Nikola Milosavljević

Sadržaj:

 • Rastojanje izmedju dve tačke
 • Jednačina kružnice
 • Jednačina prave
 • Pripadnost tačke duži
 • Rastojanje izmedju tačke i prave
 • Eksplicitni oblik prave
 • Paralelnost pravih
 • Normalnost pravih
 • Presek dve duži
 • Površina prostog poligona
 • Skalarni prozivod
 • Vektoriski prozivod

Preuzmite tekst

3 Likes