Online judge

Zdravo,
Da li bi bilo moguce da nekako ubacite da online judge konstanta bude definisana isto kao i na stranim sajtovima kada se program salje na testiranje?

Ako misliš na WA, RTE, CE, MLE i TLE, zar nisu već iste kao i na stranim sajtovima? Gledam na SPOJ i konstante su praktično iste (RTE → RE) dok na recimo Codeforces i Leetcode ne koriste skraćenice, ali termini su isti.

Ne mislim na to. Evo link koji ce mozda razjasniti moje pitanje malo bolje posto nisam znao kako da ga formulisem
#ifndef ONLINE_JUDGE ? - general - CodeChef Discuss