Određivanje optimalne složenosti algoritma

Kada se radi o takmičenju preko Arene ili bilo kog drugog gradera, postoji li neki način da na osnovu datog maksimalnog vremena izvršavanja odredim složenost algoritma koju bi trebalo da postignem kako ne bih dobio TLE, odnosno proverim da li je određena složenost postojećeg algoritma optimalna za izbegavanje TLE za dato vreme?