Nizovi C

[Nacrtati strukturni dijagram toka algoritma i na programskom jeziku C napisati program koji
u nizu A dužine N određuje broj elemenata čija je vrednost manja od prosečne vrednosti
elemenata niza. Korisnik unosi broj elemenata N i elemente niza. Prikazati prosečnu vrednost
elemenata niza i elemente koji ispunjavaju uslov. Smatrati da prosečna vrednost ne mora da
bude ceo broj.

Nacrtati strukturni dijagram toka algoritma i na programskom jeziku C napisati program koji
u niz AN umeće M novih elementa, tako da niz pri umetanju novog elementa uvek ostane
sortiran u opadajućem redosledu. Ukoliko element koji treba umetnuti već postoji u nizu ne
vršiti umetanje. Prikazati elemente niza nakon unosa i nakon umetanja svakog novog
elementa. Napomena: smatrati da korisnik zadaje niz čiji su elementi već sortirani u
opadajućem redosledu. ]

Ako moze neko da uradi ova dva zadatka bio bih mu zahvalan, i ako bi mogo da pojasni nizove ne ide mi bas najbolje.