Nije mi jasno

Nije mi najjasniji ovaj zadatak. Koliko sam ja shvatio bilo koja kutija koju dodamo ne sme da se vidi ni sa leva ni sa desna međutim u objašnjenju 1. test primera ispada da na postolju 3 stoji pet kutija a da gornja, koja je dodata, nije pokrivena sleva…

2 Likes

Slika koja fali u tekstu zadatka je sada ispravljena i trebala bi dodatno da pojasni sve.

Stvar je bila u tome što se postolja broje od nule(sad mi je jasno)