Nejasan test primer

Pitanje ili opis problema

Nije mi jasan test primer iz teksta zadatka. Koliko sam shvatio, krugovi su koncetrični pa ne shvatam kako u 3. i 5. test primeru zadate tacke pripadaju krugu?

Link ka zadatku ili odgovarajućoj stranici

https://petlja.org/biblioteka/r/problemi/zbirka-napredni-nivo/kruzne_zone

1 Like

Na ulazu nisu poluprečnici nego širine. kod 3. primera je poluprečnik spoljašnjeg kruga 12 (2+3+7) a 12^2 >= 8^2 + 7^2 pa pripada tom krugu. kod 5. primera je tačka na samoj ivici tog istog spoljašnjeg kruga.

1 Like