Ne vidi se predlog zaključne ocene

Na kontrolnoj tabli, u obavestenjima, ne mogu da vidim link sa predlogom zakljucne ocene

Ova poruka je automatski generisana sa lokacije: https://petlja.org/cpanel/Notifications

Pošovana Vido,

Naš portal ne nudi funkcionalnosti posvećene ocenjivanju. Praćenje progresa učenika i statistike koje vidite na kontrolnoj tabli dizajnirane su kako nastavnik može na najbolji način da stekne uvid u rad učenika na Petlji. Samo ocenjivanje je ostavljeno nastavniku koji ima bolji uvid u celokupnost učenikovog rada i postignuća (i u školi, i kod kuće, i u svim ostalim vidovima nastave).

Srdačan pozdrav