Nadini podnizovi

Da li može da se objasni zadatak Nadini podnizovi?
Da li smeju da se mešaju brojevi (npr prvi i četvrti)?
Da li podaci moraju da se unose u strogo rastućem redosledu (kod brojeva iste parnosti)?
Da li je ovo dozvoljen unos 6 12 13 8 ili 9 11 7 10 12?

2 Likes

Zašto na zadatku piše da je n <= 50000 kada su dati primeri gde ima čak i 300 hiljada članova?!??!


image
image
image

primeri 06, 07, 08, 09, 10

Petlja

То је тај задатак из Збирке за вежбање.

Решење грубом силом: провера свих сегмената дужине
која је већа или једнака 1.

Ефикасније решење - једним пролазом кроз низ.
Одржава се дужина текућег сегмента елемената исте парности.
Испитује се парност следећег елемента. Ако је исте
парности као претходни, настави обраду.
Ако није исте парности, обради текући сегемент (запамти дужину) и почни обраду
новог (он је једночлан и чини га
само текући елемент).

И на крају, обради сегмент са последњим чланом низа.

@Lazar_Bojicic, da li možete pomoći sa ovim problemom?

naravno da niko iz petlje ne moze da odg

Не мораш да тражиш одговор од једног човека, који може да на разне начине да буде спречен да одговори. На алгори свако има право да одговори.

Одговор Атанасова на почетку има линк на задатак у збирци. Када кликнеш на тај линк и пређеш на задатак у збирци, погледај претходне задатке из исте групе, на пример " Број растућих сегмената". Задатак је врло сличан, а решење је дато и детаљно објашњено, па може да ти помогне да разумеш како треба да решиш и овај задатак.