Način unosa podataka na takmičenju

Da li koristimo iostream ili fstream za učitavanje i ispisivanje podataka na takmičenju?
U osnovnoj školi smo koristili , da li je situacija ista i sada?

Ja bi rekao da je ista situacija :slight_smile: @DuX zar ne?

U skoro svim zadacima gde je potrebno učitavanje podataka, to se vrši preko standardnog ulaza/izlaza, tako da je od te dve biblioteke pogodniji iostream.
Naravno, može se koristiti i neka druga biblioteka i funkcije koje učitavaju podatke sa sdtin i ispisuju na stdout.

Da li se daju zadaci tipa “Unos čitati iz fajla input.in , a izlaz štampati u fajl output.out”, pošto sam video neki zadatak “Osmosmerka”, koji je zahtevao baš to - čitanje unosa iz fajla osmosmerka.in, a štampanje u osmosmerka.out?

Tako je bilo pre. Verovatno zato što se ručno ili polu ručno testiralo pa je tako bilo lakše. Sada se obično čita sa standardnog ulaza i ispisuje na standardni izlaz.