Moze li pomoc oko ovog zadatka u c#

Dnevnice za službeni put se isplacuju po sledecim pravilima:
• za svaka 24 casa provedena na putu se isplacuje dnevnica u punom iznosu;
• ukoliko je nakon primene prvog pravila ostalo 12 ili više sati, za to
vreme se takode isplacuje dnevnica u punom iznosu;
• ukoliko je nakon primene prvog pravila ostalo 8 ili više sati, ali manje
od 12 sati, za to vreme se isplacuje pola dnevnice;
• ukoliko je nakon primene prvog pravila ostalo manje od 8 sati, za to
vreme se ne isplacuje dnevnica.
Napisati C# program koji od korisnika ucitava ceo broj h koji predstavlja
broj sati provedenih na službenom putu, kao i decimalan broj d koji predstavlja visinu dnevnice, i potom racuna i štampa kolicinu novca koju treba ˇ
isplatiti na ime dnevnica.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace ConsoleApp
{
class Program
{

  static void Main(string[] args)
  {
    int h = int.Parse(Console.ReadLine());
    double d = double.Parse(Console.ReadLine());
    double cena = 0;
    cena += h / 24 * d;
    h %= 24;
    if (h >= 12)
      cena += d;
    else if (h >= 8)
      cena += d / 2;
    Console.WriteLine(cena);
    
  }
}

}

1 Like