Moze li pomoć oko ovog zadatka c#

Napisati C# program koji učitava stanje na računu neke kompanije, onda učitava niz realnih brojeva koji predstavljaju uplate na račun, odnosno,
isplate sa računa (uplata je predstavljena pozivitnim brojem, a isplata negativnim) i na kraju štampa novo stanje računa. Brojevi se unose dok korisnik ne unese reč KRAJ. Pri tome stanje na računu ni u jednom trenutku ne sme da bude negativno, pa ako korisnik unese izmenu koja će račun dovesti u negativno stanje program treba odmah da prekine sa radom i upozori korisnika da se radi o nedozvoljenoj transakciji.