Modernizacija uloge računarskog programiranja u obrazovanju


#1

Odličan pregled ove teme od strane direktora fondacije Petlja - Nebojše Vasiljevića http://elib.mi.sanu.ac.rs/files/journals/nm/251/nmn251p19-31.pdf