MICIKA - MalI CelobrojnI Kalkulator (Pomoc?)

Napisati C# program koji od korisnika učitava algebarski izraz oblika
{broj}{operacija}{broj}
i računa njegovu vrednost. Ceo izraz je niz karaktera bez razmaka koji se nalazi u jednom redu. Brojevi koji su navedeni su pozitivni celi brojevi koji mogu da stanu u longint, a {operacija} je jedan od ovih karaktera:

 • (sabiranje), - (oduzimanje), * (množenje), / (celobrojni količnik), % (ostatak pri celobrojnom deljenju)
  Primer 1: Izraz: 123*45
  5535
  Primer 2: Izraz: 1247%13
  12
  Primer 3: Izraz: 1247/13
  95